Bir Sayfa Seçin
Staj Duyurusu

Staj Duyurusu

Staj Tarih Aralığı 02.07.2018-.03.09.2018 Yapılacak İşlemler (Sırasıyla) Zorunlu staj başvuru formu 2 nüsha olarak hazırlanır. Gerekli kısımlar doldurulduktan sonra imzalanır. Form üzerindeki fotoğraf, Yüksekokul sekreterliği tarafından onaylanır. Bölüm onayı için...