Yemek Bursu

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere Erzincan Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi’ne uygun olarak beslenme yardımı yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen Yüksekokul öğrencilerimizin Yemek Bursu başvuru formunu doldurarak 04 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimize duyurulur.

Yönerge ve formlara; http://sks.erzincan.edu.tr/?page_id=213&lang=tr web adresinden ulaşılabilir.