Staj Duyurusu

Staj Tarih Aralığı

02.07.2018-.03.09.2018

Yapılacak İşlemler (Sırasıyla)

  1. Zorunlu staj başvuru formu 2 nüsha olarak hazırlanır. Gerekli kısımlar doldurulduktan sonra imzalanır.
  2. Form üzerindeki fotoğraf, Yüksekokul sekreterliği tarafından onaylanır.
  3. Bölüm onayı için Bölüm Başkanına, Yüksekokul onayı için Müdür Yardımcısına imzalatılır.
  4. Zorunlu staj başvuru formu, staj yapılacak kuruma onaylatılır. Bir nüshası staj yapılacak kurumda bırakılır.
  5. Diğer nüshası staj başlama tarihinden en geç bir ay önce Öğrenci İşlerine teslim edilir.

Not: (1) Zorunlu Staj Başvuru Formu Öğrenci işlerine teslim edildikten sonra staj yapılacak kurum tarafından istenen evrakların, öğrenci tarafından hazırlanarak staj başlama tarihinden 15 gün önce ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

        (2) Apron kartı başvuru yazısı Öğrenci İşlerinden temin edilebilir.

        (3)  Staj tarih aralığı değiştirilemez.

        (4) Zorunlu staj başvuru formunun teslim edilmemesi durumunda yapılacak staj geçerli olmaz.