Genel Bilgiler

Ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesiyle havacılık alanında çağın gereksinimlerine göre donanmış eleman ihtiyacı da artmaktadır. Maliyet ve yatırımın büyük olduğu havacılık sektöründe şirketler, hedeflerine ulaşmak için yetenekli ve nitelikli havacılık işletmecilerine gereksinim duymaktadırlar.

Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak hedefimiz bu kişileri ülkemize kazandırmak ve bu sayede havacılık sektörünün daha güvenli, ekonomik ve çevre dostu hale gelmesine katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerimiz aldıkları uygulamalı ve teorik eğitim yoluyla kendilerine olan güvenlerini artıracak ve sektörde karşılaştıkları sorunları kolaylıkla çözebileceklerdir.

Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, başta Çelebi Holding’ in yurtiçi ve yurtdışı birimleri olmak üzere THY ve diğer özel havayolu şirketleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler.