PERSONEL İŞLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

TAHAKKUK İŞLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞLERİ

SATINALMA İŞLERİ

 YAZI İŞLERİ

   EVRAK KAYIT İŞLERİ