İşlem Öncesi Kontrol, Süreç Kontrolü ve İşlem Sonrası Kontrol