Aylıksız İzine Ayrılmak için Kullanılacak Form

Aylıksız İzinden Dönüş İçin Kullanılacak Form

Müdür Yardımcısı Ataması İçin Kullanılacak Form

Görev Süresi Uzatımı İçin Kullanılacak Form

İstifa İçin Kullanılacak Form

Müstafi İçin Kullanılacak Form

Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form

Müdürlüğe Yardımcıları Dışında Yüksekokul Sekreteri Vekaleti için Form

Bölüm Başkanlığına Atama İçin Kullanılacak Form

Akademik Personel Atama Teklifi İçin Kullanılacak Form

Ön Değerlendirme Tutanağı Formu

Değerlendirme Tutanağı Formu

Yurdışı Yıllık İzin Taleplerinde Rektörlükten Alınacak Onay Formu

Akademik Personel Yıllık İzin Talep Formu

İdari Personel Yıllık İzin Talep Formu

Raporların Hastalık İznine Çevrilmesine İlişkin Form

31.Madde Görevlendirme Talep Formu

35.Madde Görevlendirme Talep Formu

35.Madde Kapsamında Ayrılış İşlemleri Formu

35.Madde Kapsamında Görevlendirme  Formu  (ÖYP)

35.Madde Kapsamında ayrılış İşlemleri Formu (ÖYP)

39.Madde (Yolluksuz-Yevmiyesiz) Görevlendirme Formu

39.Madde (Yolluklu-Gündelikli-15 Günü Aşan) Görevlendirme Formu

40/a Görevlendirme Talebi Formu

Ünip Görevlendirme Talebi Formu

Yurtdışı Görevlendirme Formu  (Yüksek Lisans Tez Aşaması-Azami 3 Ay)

Yurtdışı Görevlendirme Formu (Doktora Tez Aşaması-Azami 1 Yıl)

Yurtdışı Görevlendirme Formu (Doktora Sonrası Araştırma-Azami 1 Yıl)

Akademik Kurulların Oluşturulmasında Yeterli Öğretim Üyesi Bulunmadığı Taktirde Kullanılacak Form