Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

BİS-15 Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği